وزیر بهداشت؛ سیل نعمت فزونی، بابت دعای خانواده شهدا بوده است!

وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در آخرین واکنش خود در مورد سیل سراسری در ایران با ارتباط دادن این سیل به خواست مردم در پاسخ به سخنان نخست وزیر اسرائیل گفت: زمانی که نتانیاهو پارچ آب را نشان داد و معتقد بود مردم ایران روزی محتاج آب خواهند شد، با خود اندیشیدم چقدر دل مادران و پدران شهید شکست. تردید نداشتم خداوند با دعای مادران و پدران شهید، نعمت را بر ما فزونی خواهد داشت و این اتفاق افتاد» وزیر بهداشت این سخنان را پس از سیل ویرانگر اخیر در ایران گفته است.

#سیلسراسری #اسرائیل #سیلگلستان #دیدگاهنو #نتانیاهو #وزیربهداشت #خانوادهشهدا #ایران

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon