وزیر خزانه‌داری آمریکا: در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد ایران در تحریم قرار دارد

وزیر خزانه داری آمریکا در رابطه با تحریم‌های جمهوری‌اسلامی اعلام کرد:«در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد ایران در تحریم قرار دارد ، ما این رقم را به ۱۰۰ درصد می‌رسانیم. به تازگی بیت‌رهبری خامنه‌ای تحریم شده است که ثروت کلانی این مجموعه دارد». به گفته خبرگزاری رویترز ثروت علی خامنه‌ای بیش از ۹۰ میلیارد دلار است.

#جمهوریاسلامی #دیدگاهنو #علیخامنهای #وزیرخزانهداریآمریکا

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon