وزیر کشور: فقط ولی فقیه میتواند ممنوعیت کنسرت را مطرح کند


در تلگرامبخوانید

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور میگوید بر اساس قانون تائید محتوای کنسرت ها با وزارت ارشاد و مسئول امنیت هم وزارت کشور است. “اگر ملاک هم نظر فقهی است، نظر فقهی باید در چارچوب قانون تجلی پیدا کند. در عرصه فردی مردم می‌توانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است. اگر فقه هم می‌خواهد در عرصه اجتماعی حاکم باشد، آن فقه، فقهی است که ولی فقیه آن را مطرح می‌کند؛ نه مراجع محترم دیگر. به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتم و گفته ام باید وحدت رویه در کشور به وجود آید و مسئولیت امنیت کنسرت برعهده شوراهای تامین استانها خواهد بود که ان شاء الله اقدام خواهد شد. در این خصوص دادستانی گفته است اگر امنیت را بتوانیم تامین کنیم برگزاری کنسرت مشکلی ندارد، ما هم گفته‌ایم امنیت را تضمین می‌کنیم. افراد به جای آن‌که از فرصت جشن‌های مذهبی و مساجد برای بیان دیدگاه‌های سیاسی خود استفاده کنند، به وزارت کشور تقاضای مجوز برای برگزاری تجمع و سخنرانی بدهند و ما هم در وزارت کشور مانعی نداشته و به آن‌ها مجوز می‌دهیم. اگر کسی بخواهد در انتخابات پیش رو جلسه ای را بر هم بزند، با او برخورد می‌کنیم و با کسی تعارف نداریم.

#دیدگاهنو #رحمانیفضلی #ممنوعیتکنسرت

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon