وزیر کشور: نظارت استصوابی قانون است و باید اجرا کرد

وزیر کشور با بیان اینکه نظارت استصوابی قانون است و ما باید قانون را اجرا کنیم، گفت: ما با شورای نگهبان در این انتخابات همکاری خوبی داریم. رحمانی فضلی گفت: بنای بنده به عنوان وزیر کشور این است که از هیچ محلی و در هیچ مرحله‌ای حقی از کسی ضایع نشود و این را خودم پیگیری می‌کنم، در شورای نگهبان هم این را حس می‌کنم که اگر مدارکی باشد که گویای ضایع شدن حقی باشد آنها هم پیگیری می‌کنند و در دفعه‌های قبل نیز مواردی را بوده که احقاق حق پیگیری شده و به نتیجه رسیده است.

#انتخابات #نظارتاستصوابی #قانون #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #رحمانیفضلی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon