وقتی بزرگترها برای آمریکا و انگلیس تصمیم میگیرند


در تلگرامبخوانید

نقشه توزیع آرای آمریکایی ها نشان میدهد که نسل جوان (۱۸ تا ۲۹ ساله ها) با اختلاف بسیار زیادی به هیلاری کلینتون رای داده اند و طرفدارن ترامپ سطح سواد پایین تر و سن بالاتری داشته اند. رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز شرایط مشابهی داشت و اکثریت طرفداران خروج بالاتر از ۵۰ سال سن و تحصیلاتی کمتر از دیپلم داشتند. با افزایش طول عمر و کاهش فرزند آوری کسانی که سطح تحصیلات بالایی دارند همچنان تاثیرگذاری و وزن آرای جوان ترها در آینده نیز چشم انداز روشنی ندارد و به نظر میرسد مسن تر ها حداقل تا یک دهه آینده نقش پررنگ تری در تصمیمات سیاسی و اجتماعی ایفا کنند


#دیدگاهنو #انتخاباتامریکا #ترامپ #برگزیت #هیلاریکلینتون

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon