پارلمان اروپا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

پارلمان اروپا با تصویب قطع‌نامه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد و آن را محکوم کرد. این قطع‌نامه، اولین قطع‌نامه علیه ایران در دوره نهم پارلمان اروپاست. در این قطع‌نامه‌ که بر وضعیت مدافعان حقوق زنان متمرکز است، پارلمان اروپا از مقام‌های ایران خواست مدافعان حقوق زنان را که علیه حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند، بدون قید و شرط، آزاد کنند. این قطعنامه با ۶۰۸ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۴۶ رای ممتنع روبرو شده است.

#اروپا #جمهوریاسلامی #حقوقبشر #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon