پاسخ گزارشگر تلویزیون افغانستان به سخنان علی انصاریان

صحبت‌های نژادپرستانه علی انصاریان و تمسخر گرفتن لهجه گزارشگر تلویزیون افغانستان صرفا به دلیل انتقاد این گزارشگر به سانسور موجود در جمهوری اسلامی موجی از انتقادات را علیه این ورزشکار سابق ایجاد کرده است. در این ویدیو گزارشگر تلویزیون به توهین های انصاریان پاسخ داده است.


#علیانصاریان #گزارشگرلمرافغانستان #دیدگاهنو #ورزشکار #افغانستان

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon