پای دانشجوی دکترای فیزیک با زنجیر به تخت بیمارستان بسته شده است!

گفته میشود امید کوکبی از همکاری با پروژه مربوط با ساخت سلاح هسته ای خودداری کرده است


درتلگرامبخوانید

امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک هسته‌ای با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکا بود که سال ۱۳۸۹ برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرد اما هنگام خروج از کشور در فرودگاه بازداشت شد. او سپس توسط قاضی صلواتی با اتهاماتی مانند «همکاری با دولت‌های متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شد که پس از حدود پنج سال زندان بدون مرخصی، به سرطان کلیه مبتلا شد. امید کوکبی هفته پیش به بیمارستان سینای تهران منتقل و کلیه سمت راست او از بدنش خارج شد.


منبع عکس: حساب توییتری «امید را آزاد کنید» (Free Omid)

#امیدکوکبی #دیدگاهنو #سپاهپاسداران #قاضیصلواتی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon