پرداخت کننده هزینه هواپیمای خمینی توسط حکم خود او اعدام شد!

۱۲ بهمن ۱۳۵۷ حاج کریم دستمالچی، بازاری ثروتمند تهرانی و از اعضای جبهه ملی ایران، هواپیمای ایر فرانس حامل خمینی از پاریس به تهران را شخصا اجاره و بیمه کرد . منزل خمینی در حومه پاریس هم توسط او تهیه شده بود.حاج کریم دستمالچی در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۶۰ توسط جمهوری اسلامی اعدام شد! اما کریم دستمالچی که بود؟ در سال ۵۷ زمانی که قرار بود هواپیمای آیت‌الله خمینی به سمت ایران پرواز کند، هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر به بیمه‌کردن هواپیمای وی نمی‌شد. یک ایرانی به شرکت “ایر فرانس” رفت و هواپیمای حامل آیت‌الله خمینی و تمامی سرنشینان آن را با یک چک شخصی برای سفر به ایران بیمه کرد.آن فرد کریم دستمالچی از بازاریان معروف و متمول و مالک پاساژ بزرگ دستمالچی بود.کریم دستمالچی, عضو فعال جبهه ملی بود. او برای آقای خمینی در حومه پاریس (ورسای) خانه ای خرید تا اگر انقلاب سریع پیروز نشود، ایشان در آن خانه سکنی داشته باشند.

#آیتاللهخمینی #خمینی #حاجکریمدستمالچی #دیدگاهنو #ایرفرانسحاملخمینی #جبههملیایران

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon