پروانه سلحشوری: رویکرد رئیسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است

پروانه سلحشوری عضو مجلس شورای اسلامی در توییتی رویکرد ابراهیم رئیسی را نسبت به دیگر روسای قوه‌قضائیه خشن تر توصیف کرده است. وی در توییت خود نوشت: «احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رییسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. اصل٢٧ قانون اساسی، آزادی تجمع به رسمیت شناخته شده است. کی قرار است به غیر از تجمعات خودجوش عده‌ای خاص، سایر مردم هم بتوانند از این حق استفاده کنند و محکوم نشوند».

#کارگران #قوهقضائیه #دیدگاهنو #ابراهیمرئیسی #پروانهسلحشوری

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon