پروژه جدید جنایتکاران اطلاعات‌سپاه: نوشین جعفری

نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر ۱۲ مرداد توسط سپاه بازداشت شده است. از زمان بازداشت اکانت های توئیتری متعلق به بازجویان سپاه تلاش کرده‌اند تا بگویند اکانت “یاردبستانی” متعلق به او بوده است تا وی را با اتهامات توهین به مقدسات و مسئولان نظام و همچنین هواداری از سلطنت طلبان محکوم کنند. این در حالی است که اکانت توئیتری “یاردبستانی” فعال است و بارها اعلام کرده است که سناریوی جنایتی دیگر توسط نهادهای امنیتی در حال انجام شدن است.

صاحب این اکانت توئیتری در ایران زندگی نمیکند اما در روزهای اخیر اکانت‌های بازجویان اطلاعات سپاه و اطلاعات دولت روحانی بطور هماهنگ اعلام کردند که نوشین جعفری صاحب اکانت یار دبستانی است! چندی پیش ژیار گل در گزارشی پرده از جنایت نهادهای امنیتی در پرونده مازیار ابراهیمی و دیگر متهمانی که به جاسوسی برای اسراییل اعتراف کرده بودند، پرده برداشت.

#اطلاعاتسپاه #سلطنتطلبان #دولتروحانی #نوشینجعفری #نوشینجعفریعکاسسینما #دیدگاهنو #یاردبستانی #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon