پس از ۱۰ سال عفیف نعیمی از مدیران جامعه بهایی ایران آزاد شد


عفیف نعیمی، از مدیران جامعه بهایی که در سال ۱۳۸۷ به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، امروز پس از یک دهه زندان آزاد شد. فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت مدیران سابق جامعه بهایی ایران بودند که به ۱۰ سال زندان محکوم شده بودند. یک منبع آگاه در این باره به دیدگاه‌نو گفت: « وضعیت جسمی آقای نعیمی به قدری وخیم بود که ایشان از همان سال اول نمی توانست در زندان بماند و بارها در زندان دچار مشکلات جسمی شدید شد. آقای عفیف نعیمی دچار بیمارهای قلبی بود که به همین دلیل طی سالهای اخیر بارها به بیمارستان منتقل شد اما ماموران و مقامات زندان اجازه درمان کامل این زندانی را نمی‌دانند.»

#زندانرجاییشهر #دیدگاهنو #عفیفنعیمی #شهروندانبهایی #جامعهبهاییایران

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon