پناهیان: «منتظری قصد قتل امام خمینی را داشت»

علیرضا پناهیان از روحانیون تندرو و نزدیک به علی خامنه‌ای در مراسم سالگرد تاسیس دانشگاه امام صادق درخصوص حسینعلی منتظری و قصد وی مبنی بر قتل خمینی گفت :«پیشنهاد می‌دهم کسی که بوی حکمت از او به مشام نمی‌رسد و مشخص است که حکیم نخواهد شد را راه ندهید. چون هر چه دانش به او بدهید مانند آقای منتظری می‌شود که می‌خواهد امام را به قتل برساند. این در حالیست که او با سوادترین فقیه حوزه بود. کسی که بدون حکمت با سواد شود خطرناک است. در روز روشن می‌گویند ولایت فقیه در فقه نیست».

#منتظری #خمینی #علیرضاپناهیان #روحاللهخمینی #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #آیتاللهمنتظری

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon