پهپاد آمریکایی را ارتش زد نه سپاه!

ابوالفضل توکلی‌بینا، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درخصوص هویت واقعی کسانی که پهباد آمریکایی را سرنگون کرده‌اند، گفت: پهپادی که زدند را سپاه نزد؛ ارتش زد. هشت نفر از این افسران را برای تشویق به حج برده بودند. همه درجات عالی داشتند. همین ها جت ساختند. من در مدینه با پنج نفر از آنها و در مکه با سه نفر دیگر هم اتاق بودم. آقا برای کسی که دکمه را زده بود انگشتر می فرستد. اما به نام سپاه تمام شد.

#ابوالفضلتوکلیبینا #پهپاد #سپاه #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #پهبادآمریکایی #ارتش

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon