پوسترهای انتخاباتی بنی‌صدر

در اول تیر ۱۳۶۰، ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس‌جمهور ایران، یک روز پس از رای عدم کفایت سیاسی مجلس به او، با نامه خمینی عزل شد. او در انتخاباتی که روز ۵ بهمن ۱۳۵۸ برگزار شد، با پشتیبانی احزاب و گروه‌های مختلف به ریاست‌جمهوری رسید. پوستر‌های حمایت آنان از بنی‌صدر گویای خواست‌ها و انتظاراتشان از اولین رئیس‌جمهور ایران است.

در تلگرام بخوانید

در تلگرام بخوانیددر تلگرام بخوانیددر تلگرام بخوانیددر تلگرام بخوانید

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon