چرا خامنه‌ای به احمدی نژاد فشار می‌آورد

همزمانی بازداشت بقایی با خبر قطعی شدن محکومیت مهدی هاشمی تا حدودی استراتژی خامنه‌ای برای حذف هاشمی را روشن کرد. تلاش خامنه‌ای برای حذف رقیب دیرینه‌اش سالهاست که جریان دارد و اتفاق تازه‌ای نیست، اما هاشمی حریفی نیست که به این سادگی از میدان بدر برود. شاید خامنه‌ای از هیچ کس به اندازه هاشمی در نظام هراس نداشته باشد و هاشمی را مقصر بوجود آمدن جریان اصلاحات و پدرخوانده جریانی میداند که برای سلب مشروعیت رهبری اش تلاش کرده است. تلاش برای حذف اصلاح طلبان از نظام که با جدیت و پس از اتفاقات سال هشتاد و هشت پیگیری میشد پس از عقب نشینی تاکتیکی خامنه‌‌ای در انتخابات ۹۲ و امتیاز دادن به جریان هاشمی وارد فاز جدیدی شد.

خامنه ای که با پذیرش آرای مردم نه تنها سعی کرد مشروعیت از دست رفته صندوق رای را بازسازی کند که پس از آن دستگاه قضایی تحت فرمانش تلاش کرد با دستگیری و بازداشت نزدیکان دولت احمدی نژاد خود را مشروع و بی طرف جلوه دهد. در حالیکه نگاهی به احکام صادره برای مخالفان نشان میدهد که دستگاه قضایی احکامی به مراتب شدیدتر از احکام سالهای ۸۸ تا ۹۰ صادر میکند اما همزمان از فشار آوردن به نزدیکان احمدی نژاد به مثابه اهرمی برای کسب مشروعیت احکام صادره و ساکت کردن اصلاح طلبان استفاده میکند.

اصلاح طلبان متاسفانه همچنان مغلوب این بازی هستند. چه آنزمان که در دوره اصلاحات، خود تبدیل به اهرمی برای حذف هاشمی شدند و چه امروز که از دستگیری نزدیکان احمدی نژاد ابراز شعف میکنند و آنرا به مثابه دستاورد شمارش میکنند، در واقع بازیگران ناخودآگاه سناریوی استبداد فزاینده خامنه‌ای هستند.

باید توجه داشت که احمدی نژاد و نزدیکانش از بی ریشه ترین و ساختگی ترین جریانات در داخل حاکمیت هستند و صرفا قرار بود به عنوان کاتالیزوری در راستای استحکام قدرت و هژامونی خامنه‌ای در نظام عمل کنند. حالا حذف آنها کمترین هزینه را برای خامنه‌ای دارد. تصور کنید که این سناریو تا دستگیری احمدی نژاد هم پیش برود، آنگاه نظام برگ برنده ای در دست دارد که میتواند آنرا در بازی دستگیری هاشمی و یا محکومیت سنگین کروبی و موسوی استفاده کند.

اصلاح طلبان باید از توان رسانه‌ای و پایگاه مردمی خود تا جایی که میتوانند برای برهم زدن این بازی استفاده کنند. امروز زمان جبران اشتباهات زمان اصلاحات در حدف هاشمی است، باید دید استراتژی اصلاح طلبان خصوصا در آستانه انتخابات مجلس چه خواهد بود و چه میزان میتوانند در گرفتن سهم قابل اتکا از قدرت و بازگشت به عرصه سیاسی موفق باشند.

#بقایی #اصلاحطلبان #خامنهای #احمدینژاد #هاشمی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon