چرخش نظر خامنه‌ای به فاصلۀ یکسال!

در تلگرام بخوانید

خامنه ای (چهارم شهریور ۱۳۹۴)

آنچه مهم است این است که این مذاکرات را آقایان توانستند ختم کنند، چون بالاخره خود کش دادنِ مذاکرات یک مسئله ای بود و توانستند سر این مسئله را ببندند؛ خود این خیلی کار مهمی است

خامنه ای (هفتم آذر ۱۳۹۵)

مشکلات موجود در توافق هسته ای بخاطر عجله در زودتر به سرانجام رساندن توافق است!

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon