چشم بستن بر جنایات دولت اسلامی

درست زمانی که تصور میکنید دولت اسلامی در اعماق جهالت غرق شده است، آنها بیشتر در این تباهی فرو میروند. در ابتدا آنها تصاویری از سربریدن گروگان های آمریکایی منتشر کردند. سپس ویدئویی را منتشر کردند که نشان میداد یک خلبان اردنی را زنده زنده در یک قفس میسوزانند. آنها ماه گذشته ویدئوی از به صلیب کشیدن یک متهم به جاسوسی منتشر کردند.

دولت اسلامی در آخرین ویدئویی که منتشر کرده است، ۱۵ مرد را به سه شیوه مختلف -که هرکدام مخوف تر از دیگری است-، اعدام میکند.

گروه اول در یک خودرو قرار گرفته اند، به محض اینکه به زنجیر کشیده میشوند، جلادی که صورت خود را پوشانده است راکتی را به سمت آنها شلیک میکند، خودرو آتش گرفته و مردان داخل ماشین زنده در آتش میسوزند

گروه دوم قربانیان در قفس فلزی قرار گرفته اند. جرثقیل قفس را بلند میکند و به آرامی در رودخانه مجاور فرو میبرد. مردان سعی میکنند تا به بالای قفس شنا کنند و در حالی که برای کشیدن نفس های آخرشان تلاش میکنند، غرق میشوند. داعش سپس از دوربین های زیر آب استفاده کرده است تا تصاویر مردان در حال غرق شدن را نشان دهد. جرثقیل قفس را از آب بیرون می آورد و اجساد افرادی که مرده اند-به جز یک نفر- روی هم افتاده است. آن یکنفر هم در حال احتضار است و از دهانش کف بیرون می آید. دوربین روی صورت آن فرد میرود تا لحاظات آخر جان دادنش را نشان دهد.

گروه سوم در صحرا، روی زانوهایشان نشسته و به خط شده اند، که یک جنگجوی داعش، طناب ارغوانی رنگی را دور گردن هر یک میپیچید. لحظاتی بعد، طناب -چاشنی انفجاری- مجموعه از انفجارها را رقم میزند و قربانیان تکه تکه میشوند. داعش صحنه آهسته این انفجارها را نشان میدهد و میتوان لحظه جدا شدن سر قربانیان از بدنشان را دید.

باید جای مخصوصی در جهنم برای کسانی باشد که دور هم نشسته و برای این جنایات فجیع و نحوه انجام آنها برنامه ریزی میکنند. بعضی فکر میکنند که باید این تصاویر از اینترنت پاک شوند. اما من معتقدم که نباید بر این جنایات چشم ها را فروبست. اگر ما چشم هایمان را بر جنایت ببندیم، آنگاه نادیده گرفتن اهریمن اصیلی که داعش معرفی میکند، ساده میشود. و اگر ما این شیطان را در نظر نگیریم، آنگاه میتوانیم طفره رفتن از مسئولیت مواجهه و مقابله با داعش را توجیه کنیم.

در جنگ بر علیه دولت اسلامی، نباید منتظر باشیم تا جنگ تمام شود تا صورت شیطان را ببینیم. میتوانیم آنرا امروز ببینیم. ما نباید صبر کنیم تا دشمنان ما تعداد زیادی را با نفرت خود بکشند و سپس کاری درباره آن انجام دهیم.

مارک تیسن-امریکن انترپرایز

*ترجمه این مطلب بطور خلاصه و مفهومی صورت گرفته است و ممکن است وفاداری کامل به متن اصلی نداشته باشد.

#داعش #آمریکا #دولتاسلامی #اوباما #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon