کارچاق‌کن‌های ۴۴ میلیارد تومانی در قوه قضاییه

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضائیه به‌عنوان گزارش عملکرد خود در سال ١٣٩۵، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در این سال ١۵٠ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد ٣۴۴ مورد کشف شده است. ارزش کل کشفیات، ١۵٢ هزار میلیارد ریال بوده است. این ارقام به این معناست که ٩٧ درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاق‌کن‌هاست. از سوی دیگر محاسبات روی ارزش ریالی و تعداد کارچاق‌کنی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ۴۴میلیارد تومان آب خورده است. اینها در حالی است که بودجه قوه قضائیه در سال گذشته، حدود هفت‌ هزار میلیارد تومان بود.

همچنین نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه ‌قضائیه در سال ١٣٩۵، موفق به کشف ‌هزار‌و ٢۶۵ مورد «اختلاس از راه قبوض سپرده و مفقودی فیش‌های واریزی» به ارزش ٢٩٠‌میلیارد‌و ۵٠٠ میلیون ریال شدند. کشف ٣١ مورد «اختلاس در دیگر موضوعات» به ارزش ریالی ٧٧‌میلیارد‌و ۶٢٩ میلیون ریال، پنج‌هزار‌و ٩٨٨ مورد «جعل اوراق و وثیقه در محاکم قضائی» به ارزش ١١۵‌میلیارد‌و ٧٠‌میلیون‌و ۴٠٠‌ هزار ریال، کشف ۶١٠ مورد «جعل سند» به ارزش ‌هزار‌و ۶۵‌میلیارد‌و ۵٠٢‌میلیون‌و ٨۴‌ هزار ریال و ١٣٩ مورد «جعل اوراق بهادار» به ارزش چهار‌میلیاردو ٨۶۶ میلیون ریال، از دیگر کشفیات مهم مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال ١٣٩۵ است

در تلگرام بخوانید

#دیدگاهنو #صادقلاریجانی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon