کاریکاتور؛ آب از سر گلستان گذشت!

کاریکاتوری از مهدی احمدیان پیرامون سیل در استان گلستان و بحران ناشی از سیل گرفتگی در چندین شهر و روستا که منجر به مرگ دستکم ۹ نفر در این استان شده است.

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon