کیهان شریعتمداری خواهان جنگ شد

کیهان چاپ تهران دست از تهدید و جنگطلبی برنمی‌دارد،این روزنامه در تیتری تهدیدآمیز بار دیگر خواستار بسته شدن تنگه هرمز شده وگفته اثر آن به اندازه بمب اتمی است.این روزنامه پوستری طراحی کرده که یک پاسدار با یک قایق تندرو،ناو آمریکایی با چندین هلی‌کوپتر را هدف قرار داده و پیروز به ساحل باز می‌گردد. ناو آمریکایی طراحی شده در پوستر یادآور ناو دماوند است که بهمن ۱۳۹۶ در دریای مازندران غرق شد!

#کیهانتهران #امریکا #خلیجفارس #دیدگاهنو #نیروهایآمریکایی #جنگ #تنگههرمز #حسنشریعتمداری

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon