گزارشگران صداوسیما که به ایران بازنگشتند

خبرگزاری فارس درگزارشی ضمن رد اظهارات اسماعیل فلاح خبرنگار صدا وسیما مبنی بر ماموریت جدیدش در انگلیس، گفته علاوه بر فلاح، خبرنگاران دیگری هم هستند که با پایان ماموریت خارجی شان، به یک کشور خارجی رفتند و یا همانجا ماندند؛ازجمله: بهروز میرورزنده، یدالله(سعید) شاهسون و احمد صمدی که پیش از پایان ماموریت خود به عنوان مدافع جمهوری‌اسلامی عمدتا با نقد کشورهای که در آنجا حضور دارند مشغول بودند که پس از پایان ماموریت حاضر به بازگشت به ایران نشدند.

#صداوسیما #خبرنگارانایرانی #دیدگاهنو #اسماعیلفلاح #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon