گزارش جدید گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تازه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. این گزارش شامل بخش‌هایی از جمله مجازات اعدام در ایران، اعدام کودک مجرمان، نادیده گرفتن حقوق زنان، افزایش فشار بر اقلیت های مذهبی و قومی، فعالان مدنی و سرکوب فعالان کارگری است. در این گزارش به طور ویژه بر اعدام نوجوانان و نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران تاکید شده است و  اعدام ۱۷۳ نفر  در سال جاری خبر داده است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارشی نوشت: «جمهوری اسلامی ۷ نوجوان را سال گذشته و ۲ نوجوان را سال جاری اعدام کرده است.» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، همچنین گفت که بر اساس اطلاعات موثق او ۹۰ نوجوان دیگر منتظر حکم اعدام هستند. براساس کنوانسیون حقوق کودک افراد زیر سن هجده سال را نمی توان به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم و چنین احکامی را اجرا کرد. جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۰ این کنوانسیون را امضا کرده اما رعایت نمی‌کند

#اعدام #گزارشگرحقوقبشر #زندانی #جاویدرحمان #سازمانملل #حقوقبشر #دیدگاهنو #اعدامکودک #اقلیتهایمذهبی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon