یاشار سلطانی افشاگر املاک‌نجومی به پنج سال حبس محکوم شد

یاشار سلطانی افشاگر املاک نجومی نزدیکان شهردار تهران، به پنج سال حبس و دو سال محرومیت سیاسی و مجازی محکوم شد. صادق کاشانی وکیل آقای سلطانی به ایرنا گفت که حکم موکلش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شده است. به گفته آقای کاشانی پرونده یاشار سلطانی چهار عنوان اتهامی داشته که دادگاه او را “در ارتباط با عنوان اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل دو سال حبس، بابت عنوان اتهامی افترا نسبت به شرکت عمران تک لار یک سال حبس و همچنین به عنوان اتهامی تهدید نسبت به شرکت تک لار به دو سال حبس” محکوم کرده است. آقای سلطانی همچنین به “محرومیت در فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها، مطبوعات و خروج از کشور به مدت دو سال” محکوم شده است.

#قالیباف #یاشارسلطانی #دیدگاهنو #افشاگراملاکنجومی #شهرداریتهران

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon