یکتا فهندژ سعدی در دادگاه تجدیدنظر از حکم ۱۱ سال حبس تبرئه شد

یکتا فهندژسعدی شهروند بهایی که پیشتر در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر تبرئه و حکم موقوفی تعقیب دریافت کرد. بنابر این گزارش خانم فهندژ از شهروندان بهایی ساکن شیراز است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۴ مرتبه مورد ازار و اذیت دستگاه اطلاعاتی این شهر قرار گرفته که سه مرتبه آن منجر به بازداشت‌های طولانی مدت و تشکیل پرونده‌های اتهامی شده بود برای بار دوم از کلیه اتهامات تبرئه شد. این شهروند بهایی برای بار اول در بهمن ماه ۱۳۹۰ دستگیر و بعد از طی مراحل دادرسی در نهایت در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان فارس تبرئه گردید. یکتا فهندژ همچنین در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ برای بار دوم توسط مامورین اداره اطلاعات شیراز بازداشت شد که در شعبه یک دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از مدتی این حکم در شعبه ۱۷ تجدید نظر استان به ۲ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی تخفیف یافت. خانم فهندژ در اسفند ماه ۱۳۹۵ بدون احضار و اطلاع قبلی ماموران وزارت اطلاعات جهت اجرای حکم ۲ سال حبس تعزیری به زندان عادل اباد منتقل شد که پس از طی۷۴ روز به علت نقض حکم در دیوان عالی کشور تا بررسی مجدد پرونده موقتا آزاد شد.

 این شهروند بهایی در آذر ماه سال گذشته ۱۳۹۷ به طور غیابی در شعبه دوم دادگاه انقلاب به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که طی اعتراض به این حکم، هم اکنون در شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان از کلیه اتهامات تبرئه و حکم موقوفی تعقیب دریافت نموده است. این شهروند ایرانی باورمند به آئین بهایی در تیر ماه ۱۳۹۵ برای بار سوم دستگیر و مدت ۸۱ روز را در بازداشت انفرادی وزارت اطلاعاتی شیراز به سر برد که این پرونده همچنان در دادسرای انقلاب شیراز مورد بررسی است. بنابر این گزارش در مهر ماه ۱۳۹۶ برای بار چهارم ماموران اداره اطلاعات تمامی وسایل ایشان را تفتیش و وسایل شخصی وی را ضبط نمودند.

#شهروندبهایی #دادگاهانقلاب #زندان #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #یکتافهندژسعدی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon