یک شهروند دوتابیعتی دیگر در ایران بازداشت شد

کامیل احمدی، نویسنده و پژوهشگر کُرد و شهروند ایرانی ـ بریتانیایی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. احمدی تاکنون چندین تحقیق مهم در مورد آسیب‌های اجتماعی در ایران انجام داده است. اولویت جمهوری اسلامی دیگر سیاست نیست٬ این حوزه تحت کنترلش است٬ برخورد با انواع فعالیت‌های مدنی در اولویت نظام قرار گرفته است.جمهوری اسلامی امروز امید داشت نفت‌کش توقیف شده‌اش در جبل‌الطارق آزاد شود٬ خبرگزاری فارس هم پیش‌خبرش رفع توقیف این نفت‌کش را هم رفت٬ وقتی دیدند خبری نشد٬ گفتند یک تبعه ایرانی‌–‌بریتانیایی دیگر را هم بگیریم تا فشار‌ها به لندن افزایش یابد.

#تبعهایرانیبریتانیایی #کامیلاحمدی #جبلالطارق #دیدگاهنو #نفتکش #جمهوریاسلامی #دوتابیعتی #لندن

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon