یک ورزشکار دیگر ایرانی پناهنده شد

پس از آن که یک ورزشکار عضو تیم ملی تیروکمان ایران به کشور بازنگشت، این بار سامان بلاغی عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان که عازم مسابقات جهانی آلمان شده بود، از بازگشت به تیم ملی خودداری کرده و در اروپا مانده است.


یک ورزشکار دیگر ایرانی پناهنده شد پس از آن که یک ورزشکار عضو تیم ملی تیروکمان ایران به کشور بازنگشت، این بار سامان بلاغی عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان که عازم مسابقات جهانی آلمان شده بود، از بازگشت به تیم ملی خودداری کرده و در اروپا مانده است pic.twitter.com/2IiCkFaKpx — دیدگاه نو (@didgahenow) June 26, 2019

#پناهندگیورزشکاران #دیدگاهنو #ورزشکار #جمهوریاسلامی #سامانبلاغی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon