۱۰ نماینده مجلس خواهان استیضاح حسن روحانی شدند

مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون ولایی مجلس به همراه ۹ نماینده دیگر طرح استیضاح از حسن روحانی را با ۱۴ محور موضوعی امضا کردند. عمده موارد این طرح مباحث اقتصادی است.طرح استیضاح رئیس جمهور دارای ۱۴ محور ازجمله عدم برخورد با بیکاری، سومدیریت در کنترل بازار ارز، وارد آمدن خسارت به منافع ملی، سومدیریت در کنترل قیمت کالاها و… است.

#استیضاححسنروحانی #حسنروحانی #دیدگاهنو #مجلسشورایاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon