۳۰ میلیون دلار در زمان احمدی نژاد گم شده است


در تلگرامبخوانید

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه از یک فساد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خبر داد که به گفته وی، در جریان آن ۳۰ میلیون دلار گم شده است. اسحاق جهانگیری در توضیح این فساد اقتصادی، بدون نام‌ بردن از شخص یا تاریخ خاصی، گفت زمانی گروهی تصمیم گرفتند در دوران تحریم از یکی از کشورهای خارجی پول بیاورند. به گفته او، از ۱۳۰ میلیون دلاری که از بانک های آن کشور تحویل گرفتند فقط ۱۰۰ میلیون دلار به بانک مرکزی ایران تحویل دادند. و در پاسخ به این پرسش که ۳۰ میلیون دلار چه شد می‌گویند نمی‌دانیم گم شده است. یکی از موارد پول های گم شده در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مبلغ پرداخت شده برای خرید دکل های نفتی است که قیمت یکی از آنها ۸۷ میلیون دلار بود. در این پرونده نیز دکل ها و پول پرداخت شده پیدا نشد.

#احمدینژاد #جهانگیری #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon