پاسخ مجتبی واحدی به اردشیر زاهدی

گفتگوی اردشیر زاهدی با تلویریون بی بی سی با استقبال حامیان جمهوری اسلامی مواجه شده ، در حالی که رسانه های جمهوری اسلامی تا چندی قبل ، از او به عنوان یک فرد فاسد نام می بردند.

مجتبی واحدی، فعال سیاسی در پاسخ به اردشیر زاهدی گفت:


© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon