آرای الکترال ترامپ از بایدن بیشتر است

تا امروز ۳۰ اکتبر و با مدلسازی آرای زودهنگام، پیروزی پرزیدنت ترامپ بر جو بایدن، ۳۱۲ به ۲۲۶ در آرای الکترال، قطعی شده است.

مجموع آرای الکترال ۵۳۸ است و در خاتمه کاندیدایی برنده انتخابات ریاست جمهوری می شود که حداقل ۲۷۰ رای الکترال را از آن خود کند.


اینکه هر ایالت چه تعداد نماینده در کالج الکترال دارد به جمعیت آن ایالت و نسبت آن به کل کشور بستگی دارد.


ایالت‌های پرجمعیتی مانند کالیفرنیا، تگزاس، نیویورک، فلوریدا، پنسیلوانیا و ایلی‌نویز که بیشترین جمعیت را در میان ایالت‌های آمریکا دارند، بیشترین آرای الکترال را هم به‌خود اختصاص داده‌اند.


باید توجه داشت اگر تعداد آرای دو کاندیدا بهم خیلی نزدیک باشد، حتما نباید کسی برنده شود که اکثریت آرا را از آن خود می کند، بلکه تعداد آرای الکترال مهم است. ۴ سال پیش هم تعداد آرای هیلاری کلینتون بیشتر از ترامپ بود ولی تعداد آرای الکترال وی کمتر از ترامپ بود.

منبع: همراهان دیدگاه‌نو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon