قاتلی که خود کشته شد! طرحی از مانا نیستانی

مانا نیستانی در کاریکاتور خود به کشته شدن قاسم سلیمانی پرداخته است. در این طرح که نام آن را « گفتا که کرا کشتی...» گذاشته است.


منبع ایران‌وایر

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon