مجتبی واحدی - آمادگی حکومت برای نرمش قهرمانانه بعدی

مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا در این ویدیو به رویدادهای احتمالی پیش‌روی حکومت جمهوری‌اسلامی پرداخته است.


© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon